Herbassars estructurats

Estructures de bioenginyeria del paisatge, herbassars pre-vegetats en viver basats en la utilització de la fibra de coco com a element de suport de la vegetació.
Sistemes basats en la utilització d’espècies herbàcies de ribera desenvolupades en aquest material orgànic inert.
La fibra de coco, a més de ser colonitzable per les plantes, també té unes característiques físiques que li atorguen uns bons nivells de resistència hidràulica.

Dossier Herbassars estructurats
Sol·liciti més informació

Plant Carpet pluriespecífic

Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco pre-vegetat amb helòfits de 2x1m.

Característiques tècniques

 • Llargada 2 m.
 • Ample 1 m.
 • Alçada de la vegetació: 0,2-0,4 m.

Materials

 • Manta: Matriu de fibra de coco. Xarxa estructural exterior de fibra de coco de 3 cm de malla i 0,5 cm de diàmetre.
 • Espècies autòctones que poden contenir segons el model (20 uts de planta x m2):
  Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Carex vulpina, Scirpus lacustris, Lythrum salicaria, Juncus acutus, Glyceria fluitans, Sparganium erectum, Berula erecta, Mentha aquatica o Alisma plantago-aquantica.

Aplicacions

 • Plantació d’espècies helòfites herbàcies amb densitat, integració al medi i nivell d’acabat d’obra elevat.
 • Estabilització de marges i talussos fluvials.
 • Sistemes de depuració natural d’aigües residuals.
 • Retenció i estabilització de sediments.
 • Protecció de punts del curs fluvial susceptibles a l’erosió hídrica.
 • Naturalització de llacunes i basses a parcs urbans i àrees d’esbarjo.
 • Naturalització de marges d’embassaments.

Plant Carpet monoespecífic

Herbassar monoespecífic estructurat en fibra de coco i pre-vegetat amb canyís (Phragmites australis).

Característiques tècniques

 • Dimensions de la manta: 2x1m / 5x1m.
 • Alçada de l’herbassar amb la planta desenvolupada: 0,20-0,40 m.

Materials

 • Matriu de fibra de coco.
 • Xarxa estructural exterior de fibra de coco.
 • Planta helòfita: Phragmites australis

Aplicacions

 • Restauració de zones humides.
 • Sistemes de depuració daigües residuals.
 • Retenció i estabilització de sediments.
 • Protecció de punts del curs fluvial susceptibles a l’erosió hídrica.
 • Naturalització de llacunes i basses a parcs urbans i àrees d’esbarjo.
 • Naturalització d’esculleres i espigons.

Plant Plug ™

Unitat de planta estructurada en fibra de coco i el propi sistema radicular de la planta.

Característiques tècniques

 • Presentació al contenidor de 1l.
 • Espècies: Carex pendula, Carex riparia, Carex vulpina, Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris, Scirpus maritimus, Cladium mariscus, Juncus acutus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Typha sp, i d’altres segons conveniència.

Aplicacions

 • Plantació de plantes aquàtiques en zones on calgui assegurar-ne la supervivència sota les condicions més dures.
 • Crear punts d’ancoratge a zones inestables (marges de rius o llacunes, zones d’onatge, etc.).
 • Plantacions a esculleres i altres estructures de protecció amb pedra.
 • Afavorir la colonització natural d’una zona.

Altres productes

Vol més informació sobre els nostres productes?

Pot contactar amb nosaltres telefònicament o fer-nos arribar les vostres dades de contacte i dubtes a través del formulari de contacte.
Truqui'ns al (+34) 937 300 996

  Consento el tractament de les meves dades. Aquanea tractarà les seves dades per respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. Consulti la informació completa d'aquest tractament de dades a la nostra Política de Privadesa i Avís Legal