Herbassars estructurats

Estructures de bioenginyeria del paisatge, herbassars pre-vegetats en viver basats en la utilització de la fibra de coco com a element de suport de la vegetació.
Sistemes basats en la utilització d’espècies herbàcies de ribera desenvolupades en aquest material orgànic inert.
La fibra de coco, a més de ser colonitzable per les plantes, també té unes característiques físiques que li atorguen uns bons nivells de resistència hidràulica.

Dossier Herbassars estructurats
Sol·liciti més informació

Plant Carpet ™

Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco pre-vegetat amb helòfits de 2x1m.

Característiques tècniques

 • Llargada 2 m.
 • Ample 1 m.
 • Alçada de la vegetació: 0,2-0,4 m.

Materials

 • Manta: Matriu de fibra de coco. Xarxa estructural exterior de fibra de coco de 3 cm de malla i 0,5 cm de diàmetre.
 • Espècies autòctones que poden contenir segons el model (20 uts de planta x m2):
  Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Carex vulpina, Scirpus lacustris, Lythrum salicaria, Juncus acutus, Glyceria fluitans, Sparganium erectum, Berula erecta, Mentha aquatica o Alisma plantago-aquantica.

Aplicacions

 • Plantació d’espècies helòfites herbàcies amb densitat, integració al medi i nivell d’acabat d’obra elevat.
 • Estabilització de marges i talussos fluvials.
 • Sistemes de depuració natural d’aigües residuals.
 • Retenció i estabilització de sediments.
 • Protecció de punts del curs fluvial susceptibles a l’erosió hídrica.
 • Naturalització de llacunes i basses a parcs urbans i àrees d’esbarjo.
 • Naturalització de marges d’embassaments.

Plant Pallet ™

Herbassar monoespecífic estructurat en fibra de coco i pre-vegetat amb boga (Typha sp.) o amb canyís (Phragmites australis).

Característiques tècniques

 • Dimensions de la manta: 2x1m / 5x1m.
 • Alçada de l’herbassar amb la planta desenvolupada: 0,20-0,40 m.

Materials

 • Matriu de fibra de coco.
 • Xarxa estructural exterior de fibra de coco de 3 cm de malla i 0,5 cm de diàmetre.
 • Planta helòfita.

Aplicacions

 • Restauració de zones humides.
 • Sistemes de depuració daigües residuals.
 • Retenció i estabilització de sediments.
 • Protecció de punts del curs fluvial susceptibles a l’erosió hídrica.
 • Naturalització de llacunes i basses a parcs urbans i àrees d’esbarjo.
 • Naturalització d’esculleres i espigons.

Plant Plug ™

Unitat de planta estructurada en fibra de coco i el propi sistema radicular de la planta.

Característiques tècniques

 • Presentació al contenidor de 1l.
 • Espècies: Carex pendula, Carex riparia, Carex vulpina, Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris, Scirpus maritimus, Cladium mariscus, Juncus acutus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Typha sp, i d’altres segons conveniència.

Aplicacions

 • Plantació de plantes aquàtiques en zones on calgui assegurar-ne la supervivència sota les condicions més dures.
 • Crear punts d’ancoratge a zones inestables (marges de rius o llacunes, zones d’onatge, etc.).
 • Plantacions a esculleres i altres estructures de protecció amb pedra.
 • Afavorir la colonització natural d’una zona.

Altres productes

Vol més informació sobre els nostres productes?

Pot contactar amb nosaltres telefònicament o fer-nos arribar les vostres dades de contacte i dubtes a través del formulari de contacte.
Truqui'ns al (+34) 937 300 996

  Consento el tractament de les meves dades. Aquanea tractarà les seves dades per respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. Consulti la informació completa d'aquest tractament de dades a la nostra Política de Privadesa i Avís Legal