[ Català - Castellano ]
AVÍS LEGAL
Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que les vostres dades de caràcter personal s'incorporen als fitxers dels quals Aquanea, S.L. és responsable, i us comuniquem que s'utilitzaran per mantenir-vos informat dels serveis i l'actualitat de Aquanea, S.L., fins i tot per mitjans electrònics. Podeu exercir els drets que us reconeix la Llei, com el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, dirigint un escrit a: Aquanea, S.L., Terra Alta, 51, Castellar del Vallès-08211.


Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc Web www.aquanea.com (incloent imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat d'Aquanea, S.L. o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual.

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc Web és propietat exclusiva de Aquanea, S.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

El contingut del Web no pot ser objecte de modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització per part del titular de l'esmentat contingut. La posada a disposició dels texts, dades, dibuixos i fotografies no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del Web.
Distribuïdors oficials a Espanya i Portugal de:

North American Green Maibach

AQUANEA C/ Terra Alta, 51 Polígon Industrial Can Carner - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Tel. 93 730 09 96 Fax 93 714 39 08
Producció: DRAC.com
Copyright © 2011 Aquanea, S.L.